Miljö och hållbarhetHållbar utveckling


Miljö och hållbar utveckling är viktigt för oss i vår verksamhet och del av vårt DNA. Det handlar om att värna om framtiden och därför ställer vi höga krav på vår verklsamhet, våra partners, leverantörer och andra vi jobbar tillsammans med. 


Gröna leveranser


Vi har tillsammans med alla våra transportörer en ambition att minimera effekten på vår miljö. Vi minimerar fyllnadsmaterial i våra paket och kartongerna vi använder är FSC märkta och alltid anpassade efter storleken produkten för att minimera luft i paketen. Dessutom använder vi en smalare förslutningstejp för att minimera miljöpåverkan. Ambitionen för våra leveranser är att de ska vara 100% fossilfria och vi jobbar efter att klimatkompensera i dem fall leveransen är beroende av fossilbränslen       


Social hälsa


Hållbarhet handlar för oss inte bara om att ta ansvar för den fysiska miljön utan också om den sociala hälsan. Vi tror på ett samhälle som bygger på gemenskap och som gynnar alla männskor, därför gör vi inte affärer med parter som inte delar vår syn på social hälsa. Detta innebär också att vi prioriterar och jobbar aktivt med den sociala häslan på vårt företag, för att vi som arbetsgivare tar ansvar.   

Social hälsa


Hållbarhet handlar för oss inte bara om att ta ansvar för den fysiska miljön utan också om den sociala hälsan. Vi tror på ett samhälle som bygger på gemenskap och som gynnar alla männskor, därför gör vi inte affärer med parter som inte delar vår syn på social hälsa. Detta innebär också att vi prioriterar och jobbar aktivt med den sociala häslan på vårt företag, för att vi som arbetsgivare tar ansvar.